Spadek napięcia prąd przemienny trójfazowy


Spadek napięcia obliczono na podstawie poniższego wzoru:

vd_3AC,gdzie:

  • In, prąd znamionowy [A],
  • l, długość linii [m],
  • σ, konduktywność, dla miedzi 58 [S*m / mm 2 ],
  • Un, napięcie znamionowe [V],
  • s, przekrój kabla zasilającego [mm 2 ],

 

Inne kalkulatory:

Spadek napięcia prąd przemienny trójfazowy
Spadek napięcia prąd przemienny jednofazowy
Spadek napięcia – prąd stały
Kalkulator mocy i prądu w układach trójfazowych

 

Autor skryptów : Daniel Czarkowski