DALI


System sterowania oświetlenia DALI jest to to otwarty protokół, który został opisany w IEC (EN) 60929. DALI (Digital Addressable Lightning Interface) jest protokołem cyfrowo-napięciowym i może obsłużyć do 64 stateczników (opraw) na jednym obwodzie. Przy projektowaniu instalacji elektrycznej dobrze jest jednak zostawić rozsądną rezerwę i nie przekraczać 50 stateczników na jeden obwód magistrali. Protokół DALI jest protokołem napięciowym ponieważ, komunikuję się on poprzez zmianę wartości napięcia i tak stan „0” jest w zakresie (0V-4,5V) oraz stan „1” w zakresie (6,5V – 16V) dlatego przy tworzeniu projektu instalacji elektrycznej należy dobrać tak przewód by spadki na magistrali DALI nie przekraczały 2V. Stosując się tej zasady unikniemy niepotrzebnych zakłóceń.

 

1) Zastosowanie biurowe

By ukazać zalety stosowania systemu DALI jest proste założenie, że jeżeli budujemy jakieś pomieszczenie to chcemy je mieć do uniwersalnego zastosowania. Kiedy w początkowej fazie przewidzieliśmy tam istnienie Open Space i wszystkie oprawy LED wrzuciliśmy na jeden obwód a w następnym roku mamy potrzebę postawieniu kilku przegród i wydzieleniu pomieszczeń w Open Space. Dzięki zastosowaniu systemu DALI taka trudność nie stanowi problemu ponieważ możemy rozwiązać ten problem bez konieczności dokładania zabezpieczeń w rozdzielnicy, wykonywania aktualizacji dokumentacji, wynajmowania elektryków do przekładania przewodów. Wystarczy wtedy przeprogramować sterownik i zamiast istnienia 1 sceny oświetlenia tworzymy np 4.

Dodatkowo należy wspomnieć, że oprócz zalety przeprogramowaniu scen zastosowanie czujników ruchu i światła pozwala zredukować zużycie energii elektrycznej na oświetlenie nawet o 80%. A przy stosowaniu opraw ze źródłami światła typu LED to stosowanie systemu sterowania jest nawet wskazane. Na chwilę obecną najnowsza norma oświetleniowa PN-EN 12-464-1 :2012
w pozycji 5.26.5 „Pokoje konferencyjne i pokoje spotkań” zaleca stosowanie systemów sterowania, jednak biorąc pod uwagę trend energooszczędności spodziewa się w nowelizacji normy obowiązku stosowania systemów sterowania.

 

Open Space:

DALI 1

 

Open Space z wydzielonymi pomieszczeniami:

DALI 2

 

2) Zastosowanie przemysłowe

Automatyczna regulacja poziomu światła w zależności od ilości światła dziennego.

Podczas tworzenia projektu instalacji elektrycznej w budynkach czy magazynach należy zwrócić szczególną uwagę na ilość świetlików w dachu oraz maksymalne wykorzystanie światła naturalnego do oświetlanie przestrzeni. Korzyści wynikające z oświetlenia dziennego przenikającego przez okna mogą zrekompensować niedogodności związane z dodatkowym ogrzewaniem pomieszczenia. Jeśli zastosujemy zaawansowany system sterowania, odpowiednio skalibrowane czujniki zlokalizowane w strefach świetlików mogą generować oszczędności ok. 45%.

DALI 3 DALI 4

 

System sterowania w halach produkcyjnych polega na umieszczeniu w świetliku czujnika natężenia światła i dostosowania od jego wskazania poszczególnych scen. Przy zastosowaniu systemu sterowania DALI będziemy mogli ustawić na poszczególnych oprawach czy mają świecić na 20% , 50% czy 80% swojej znamionowej mocy.

 

Automatyczna regulacja poziomu światła w przez czujniki ruchu.

System sterowania sprawia, że oświetlenie jest przyciemnione, gdy nie ma ruchu w strefach alejek. Ściemnianie oszczędza energię, ale pozostawia oświetloną przestrzeń zachowując pełny komfort wizualny.

W wielu strefach magazynowych zajętość alejek  szacuje się na 10%. Ściemnianie do 20% mocy w tych strefach spowoduje łączne oszczędności w wysokości 80%.

Instalacje sterowania w halach wysokiego składowania można zrealizować poprzez użycie odpowiednich czujników np o poniższej charakterystyce :

dali6

 

Taki czujnik pozwoli zapalać światło w alejkach, w których faktycznie występuje ruch.

Film pokazujący działanie systemu DALI w hali wysokiego składowania:

 

 

3) Wykonanie instalacji DALI

Podczas projektowania instalacji elektrycznej należy pamiętać, że system sterowania DALI wykorzystuje dwie żyły do komunikacji. Dlatego też instalacja należy projektować jako 5×1.5mm^2 YDY, gdzie 3 żyły wykorzystamy do zasilenia oprawy czyli L,N,PE a dwie żyły do sterowania D+ , D-

Ważną rzeczą jest, że stateczniki są tak zaprogramowane, że gdy napięcie w żyłach D+ , D- spadnie do 0V (czyli awaria sterownika) to natychmiast wyłączą się z zaprogramowanych scen i wejdą w tryb awaryjny czyli świecenie 100% swojego znamionowego strumienia świetlnego. To znaczy, że nigdy nie będzie sytuacji, że komuś zdarzy się wypadek w wyniku wadliwego działania instalacji

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu