BMS


Projekt inteligentnego budynku inaczej zwanego BMS (ang. Building Management Systems) jest to system zarządzania, sterowania lub monitorowania różnych systemów zintegrowanych w spójnie działającą wzajemną sieć.

System BMS różni się wykonaniem w zależności od powierzchni i ilości systemów. Dlatego inaczej będzie wyglądać system sterowania w domku jednorodzinnym a inaczej w biurowcu, jednak zarówno jedno jak i drugie wykonanie będzie posiadało podobną funkcjonalność.

Domki jednorodzinne

Dzisiejsze wykonanie inteligentnego budynku powinno być zrobione na urządzeniach posiadających możliwość integracji kilku otwartych protokołów z możliwością łatwej rozbudowy systemu przy zachowaniu sensownej optymalizacji kosztów.

 

bms

 

Powyżej przedstawiona architektura inteligentnego budynku opiera się na głównym sterowniku, który ma możliwość komunikacji po protokołach:

– Modbus protokół wykorzystywany do liczników energii elektrycznej można łatwo sprawdzić, na którym obwodzie mamy największe obciążenie i na podstawie wykresów/trendów można zaplanować modernizacje danych elementów

– Enocean – stosunkowo nowy protokół, który zdobywa coraz większe zainteresowanie na rynku. Jest to protokół bezprzewodowy opierający się na wykorzystywaniu urządzeń bezbateryjnych (np. włącznik światła wykorzystuje siłę kinetyczną, której użyliśmy do zapalenia światła, zamienia ją na energie elektryczną i za pomocą tej energii włącznik wysyła „telegram” do sterownika)

-CAN – protokół wykorzystywany w urządzeniach przemysłowych jak piece czy pompy

-ZigBee – protokół bezprzewodowy, który jest wykorzystywany w również w urządzeniach przemysłowych.

 

Oprócz protokołów system posiada jeszcze uniwersalne wej/wyj, które są wykorzystywane do podłączenia np do silnika bramy czy rolet. W głównym sterowniku mamy dowolność programowania logiki. Możemy zaprogramować i ustawić sceny/zdarzenia, które chcemy w danym momencie osiągnąć.

Sterowanie całym systemem polega na podłączeniu sterownika do sieci logicznej i wystarczy jakiekolwiek urządzenie z waszej wew. sieci by można było wejść do panelu zarządzania. Nie musi to być dedykowane urządzenie. Wystarczy smartphone, iPad czy zwykły laptop.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Rozwiązanie komercyjne

BMS w rozwiązaniach przemysłowych jest rzeczą bardzo złożoną. Ma on na celu głównie zarządzaniem kosztami.
Dlatego podejście do projektu jest bardzo specyficzne i każdy projekt BMSowy jest niepowtarzalny. Pozwolę sobie opisać pewną realizację u naszego klienta.

bms2

Klient posiadał 5 sklepów, i z poziomy komputera chciał mieć możliwość zarządzania kosztami.
Dlatego w każdym z jego sklepów zostały zamontowane sterowniki i podłączone do internetu. Sterowniki zbierały informacje o zużytej energii elektrycznej oraz miały podłączenie do klimatyzatorów z nadrzędną funkcją sterowania oraz podłączenie do obwodów oświetleniowych.

Klient nasz od razu wyeliminował czynnik zostawienia zapalonego światła na noc oraz niewyłączanych klimatyzatorów na noc. Oraz po zużyciu energii wiedział, który z jego sklepów powinien przejść modernizacje.

Dodatkowo do każdego sterownika, były zaimplementowane dodatkowo systemu SSWiN i KD, dlatego nasz klient miał dodatkowo monitoring czy jego sklepy są otwierane o czasie i czy nie są zamykane za wcześnie.

W razie pytań zapraszam do kontaktu